«Se meg inn i øynene og si at du driter i fremtiden min»

IMG_0906Barn og ungdom over hele verden ber de voksne om hjelp til å redde klimaet. Nå er tiden inne til å være voksne og å ta ansvar. Klimasaken er for stor til at de unge kan og skal håndtere den selv.

22. mars stod 15.000 ungdommer foran Stortinget og ropte.  Jeg var der for å lytte. Det jeg hørte var unge, fortvilte mennesker. På en av plakatene stod det: «Se meg inn i øynene og si at du driter i fremtiden min». Rett på sak – bånn ærlig.  Kan du si det til dine barn? Til dine barnebarn, til generasjonene som kommer etter oss? At du gir blaffen i hvordan det går?

FN har lagt frem nye sjokk-rapporter som viser at livsviktig natur utraderes raskere enn noen har trodd. Det kan få fatale følger for oss og blant annet føre til matmangel. Storbritannia har erklært klimakrise og politikerne frykter dette vil spinne ut av kontroll dersom de ikke gjør drastiske endringer nå.

Vi står på terskelen til en ny kommune. Det gleder oss i Miljøpartiet De Grønne at FNs bærekraftsmål ligger som grunnvoll i Indre Østfold kommune. I tillegg har fellesnemda flere ganger erklært at dette blir Norges største jordbrukskommune.

Det forplikter – kommunen sier i sin erklæring blant annet at den skal bli klimanøytral. Vi i Miljøpartiet De Grønne Indre Østfold mener at kommunen i mye større grad må inngå i langsiktige og forpliktende avtaler og ikke bare smykke seg med fagre, grønne ord. Vi går inn for at den nye kommunen skal bi Miljøfyrtårn-sertifisert, det skal lages konkrete klimabudsjett og regnskap, og tydelige planer for å verne matjord og natur slik at vi sikrer kortreist mat og livsviktig biologisk mangfold. Skal vi redde klimaet globalt må vi først gjøre jobben lokalt.

Ikke vend ryggen til fremtiden og de unge. Stem grønt på høsten kommunevalg.

Øyvind Woie, 3. kandidat Miljøpartiet De Grønne Indre Østfold